Utökad kapacitet i befintlig vitlutsoxidation vid Iggesunds Bruk.

MISTAB har slutfört montage och driftsättning av den egendesignade ombyggnaden av vitlutsoxidationen vid Iggesunds Bruk. Installationen genomfördes i två steg,  under v. 45 2020 installerades ett nytt luftregister och reaktorn modifierades. Under vecka 40 – 2021 installerades en ny blåsmaskin. Installationen har resulterat i ökad oxidationskapacitet och förbättrad kvalitet på den oxiderade vitluten. Projektet har genomförts […]

Utökad kapacitet i befintlig vitlutsoxidation vid ett mellan Svenskt Sulfatmassabruk

MISTAB har fått uppdraget att uppgradera en befintlig vitlutsoxidation för utökad kapacitet av oxiderad vitlut.Uppgraderingen består i design, tillverkning, leverans och montage av utrustning, för att uppnå en ökad reaktionsvolym samt ett större  luftflöde. Uppdraget har slutförts i samarbete med PEO AB, Eurocon och ÖMV.Vi tackar för förtroendet.

Värmeväxlarsystem till ett Nordiskt Sulfatmassabruk

MISTAB har fått förtroendet att leverera en värmeväxlarlösning till ett Nordiskt Sulfatmassabruk. Lösningen innebär att kunden får en med avseende på process och miljö effektiv lösning. En lösning designad från de verkliga behov som kundens process ställer på värmeväxlarkonceptet med ett samtidigt fokus på att lösa ett miljö relaterat problem.I detta fall var vi tvungna […]

MISTAB startar MISTAB Innovation AB!

MISTAB startar tillsammans med Åviken Engineering AB ett Innovationsbolag. Vi avser att tillsamman utveckla innovativa lösningar för processindustrin som i förlängningen skall resultera i kostnadseffektiva lösningar för våra kunder.

Leverans av Terpentinkondensor och Lutfälla för ett Svenskt Batchkokeri

Idag levereras en Terpentinkondensor med tillhörande Lutfälla från ÖMVs verkstad i Örnsköldsvik, för vidare transport och installation i ett Batchkokeri hos en Svensk kund. Systemlösningen att installera en Terpentinkondensor och Lutfälla är framtagen i nära samarbete med Eurocons och Peo ABs ingenjörer. MISTAB tackar för förtroendet till denna leverans.