Svaggas, DNCG

MISTABs system för uppsamling och konditionering av Svaggaser, DNCG, baseras på studier utförda av ingenjörer med lång erfarenhet av denna typ av system. På detta sätt erbjuds system som är unikt för varje kund, så att energi- och miljö-mål uppfylls.

MISTAB kan leverera skrubbrar och kondensorer för kondensering och behandling av svaggaser, fläkt- och rörsystem samt terpentinåtervinning ur systemet.