STrippergashantering

Orent kondensat upparbetas i Indunstningens strippersystem varmed flyktiga föreningar drivs av som sk. strippergas medan kondensatet renas i stripperkolonnen. Alstrad strippergas innehåller förhållandevis höga halter metanol och TRS och kan i de flesta fall destrueras som den är i mesaugn eller gaspanna. Hanteringen av strippergas innebär att relativt stora gas- och ångmängder behöver hanteras där de största nackdelarna framförallt är att strippergasen inte går att ackumulera men även att strippergasdestruktionen oftast kräver tillförsel av fossilt stödbränsle. Genom installation av ett Metanolsystem koncentreras metanolen till ett koncentrerat vätskeformigt bränsle samtidigt som merparten av strippergasens vatteninnehåll avlägsnas vilket resulterar i ett högre bränslevärde så att fossilt stödbränsle undviks. Vätskemetanol kan till skillnad från strippergas mellanlagras, något som ger massabruket ökad flexibilitet och minskad risk för utluftning.

MISTAB tillhandahåller kompletta system för utvinning av vätskemetanol ur strippergas och kan i de flesta fall även erbjuda effektiva processlösningar vid utbyten av enskilda utrustningar i befintliga stripper- och metanolsystem.