Metanol

MISTABs system för förvätskning av metanol med högt energivärde genom låg vattenhalt, utformas efter kundens specifika behov.

MISTAB utformar sina metanolsystem i syfte att utvinna metanol av jämn kvalitet med låg vattenhalt och kondensat med lågt terpentin innehåll.

MISTAB kan leverera kompletta system eller enskilda utrustningar så som kondensorer, metanolkolonner, metanol- och kondensat-tankar samt terpentindekantör.

MISTAB kan i specifika fall leverera system för strippning av orena kondensat.

MISTAB har en egenutvecklad och patentsökt metod för avskiljning av kväve ur oren metanol.