Om mistab

Mill Solutions and Technologies AB – MISTAB, är ett svenskt ingenjörsföretag med gedigen erfarenhet av miljö- och energitekniska leveranser för krävande applikationer.

MISTAB utformar och levererar både kompletta system och enskilda utrustningar inom en rad olika applikationsområden. Exempelvis kan MISTAB tillhandahålla värmeväxlare och kondensorer, skrubbersystem samt destillations- och avdrivningstorn för de flesta industriellt förekommande ämnen och gaser. MISTAB kan även erbjuda system för oxidering av vitlut samt anläggningar för hydrolys av bioslam. Utöver specifika systemleveranser kan MISTAB givetvis utforma kundanpassade pump-, fläkt- och rörsystem för optimal funktion i anslutning till de flesta processer.

För optimal prestanda och funktion utformas våra systemlösningar och leveranser i nära samarbete med beställaren i ett exklusivt samarbete med erfaren expertis från Eurocon Engineering AB och Process Engineering i Ovik AB. MISTAB:s leveranser är kundspecifika och grundar sig för bästa slutresultat på studier genomförda i kundens miljö. För att säkerställa leveranser av hög kvalitet med gedigen konstruktion har MISTAB ingående samarbeten med ett antal verkstäder med tillgång till modern teknologi och lång erfarenhet av utrustningstillverkning. Detta garanterar att MISTABs leveranser är konkurrenskraftiga både ur ett teknologiskt och ett investeringsekonomiskt perspektiv.

Även om pappers- och massaindustrin är MISTAB:s huvudsakliga arbetsområde finns god erfarenhet av leveranser även till andra industrier såsom kraftvärme- och mineralindustrin.

Vår verksamhet är baserad i Örnsköldsvik med världen som arbetsfält.

Välkommen att kontakta oss för mer information!