Starkgas, CNCG

MISTABs system för uppsamling och konditionering av starka gaser, CNCG, baseras på studier utförda av ingenjörer med stor erfarenhet av denna typ av system. På detta sätt erbjuds system som är unikt för varje applikation, så att energi- och miljö-mål uppfylls.

MISTAB levererar kondensorer, skrubbrar, droppavskiljare, lutfällor, hydrauliska säkerhetsventiler, vätskelås och kondensattankar var för sig eller i kompletta system.