Värmeväxlare och värmeväxlarsystem

MISTAB levererar värmeväxlarsystem i komplexa applikationer där syftet kan vara kylning eller värmning av process strömmar eller energiåtervinning baserat på vätskeströmmarnas specifika karaktär.

MISTAB använder sig av moderna beräkningsverktyg bland annat CHEMCAD och besitter ett stort media bibliotek för de flesta industriellt förekommande ämnen och föreningar.