Våra produktområden

Vi designar och levererar kompletta system för effektiv värmeväxling, kondensering, skrubbning och konditionering av de flesta industriella gaser. Vi erbjuder även destillations- och strippersystem av olika ämnen och föreningar samt tillhandahåller kompletta system för oxidering av vitlut. Därutöver utformar vi även anpassade pump- och rörsystem för optimal funktion i Era processer.

Våra leveranser grundar sig på studier, utförda av erfarna processingenjörer, vilket innebär att MISTAB kan erbjuda kundspecifika lösningar.

  • Starkgassystem – CNCG, LVHC.
  • Svaggassytem – DNCG, HVLC.
  • Strippergashantering (SOG) & utvinning av oren metanol.
  • Terpentinutvinning.
  • Hantering av Flash- & Blås-ångor från kokerier.
  • Skrubbersystem – Kyl- & Absorbtions-applikationer.
  • Kondensering & Värmeväxling.

Vår verksamhet är baserad i Örnsköldsvik med världen som arbetsfält.

Svaggas, DNCG

Starkgas, CNCG

Strippergashantering

Terpentin

Metanol

värmeväxlarsystem

kondensorer

skrubbersystem