Terpentin

MISTABs system för uppsamling och effektiv avskiljning av terpentin, baseras på studier utförda av ingenjörer med mångårig erfarenhet.

MISTAB designar sina terpentinsystem i syfte att utvinna en restprodukt med högt ekonomiskt värde.

MISTAB tillhandahåller kompletta system för kondensering, skrubbning och avskiljning av terpentin från massabrukets samtliga processer.

MISTAB kan även leverera enskilda apparater så som terpentinkondensorer, terpentinskrubbrar, lutfällor samt terpentindekantörer.

MISTAB har en egenutvecklad och patenterad teknik för svavelrening av förorenad terpentin.