MILL SOLUTIONS AND
TECHNOLOGIES AB

MISTAB erbjuder processutrustning, tekniska lösningar och engineeringtjänster till den globala processindustrin och innovativa teknikföretag.

Välkommen till Mistab

Mill Solutions and Technologies AB är ett svenskt ingenjörsföretag med gedigen erfarenhet av miljö- och energitekniska lösningar för krävande applikationer till aktörer inom processindustrin. 

Vår verksamhet är baserad i Örnsköldsvik med världen som arbetsfält.

Produktområden

Starkgashantering (CNCG), Svaggashantering (DNCG), Strippergashantering, Sulfatmetanol, Terpentinutvinning, Energiåtervinning, Flashångor, Blåsgaser

Samarbeten

I vårt nätverk av samarbetspartners återfinns bland annat, Eurocon Engineering, PeoAB, och ÖMV.

Hälsa, Säkerhet & Miljö

 MISTABs verksamhet genomsyras av ett högt säkerhetstänk där Hälsa Säkerhet och Miljö alltid prioriteras.

Nyheter

Längre ned på sidan visas våra senaste nyheter.

Våra NYHETER