Utökad kapacitet i befintlig vitlutsoxidation vid ett mellan Svenskt Sulfatmassabruk

MISTAB har fått uppdraget att uppgradera en befintlig vitlutsoxidation för utökad kapacitet av oxiderad vitlut.Uppgraderingen består i design, tillverkning, leverans och montage av utrustning, för att uppnå en ökad reaktionsvolym samt ett större  luftflöde. Uppdraget har slutförts i samarbete med PEO AB, Eurocon och ÖMV.Vi tackar för förtroendet.