Utökad kapacitet i befintlig vitlutsoxidation vid Iggesunds Bruk.

MISTAB har slutfört montage och driftsättning av den egendesignade ombyggnaden av vitlutsoxidationen vid Iggesunds Bruk. Installationen genomfördes i två steg,  under v. 45 2020 installerades ett nytt luftregister och reaktorn modifierades. Under vecka 40 – 2021 installerades en ny blåsmaskin.

Installationen har resulterat i ökad oxidationskapacitet och förbättrad kvalitet på den oxiderade vitluten.
 
Projektet har genomförts i samarbete med PEOAB, Eurocon och ÖMV.