Skrubbrar och skrubbersystem

MISTABs system för skrubbning av gaser baseras ofta på kundspecifika studier utförda av ingenjörer med stor erfarenhet av denna typ av system. På detta sätt erbjuds system som är unikt för varje applikation för hantering av rökgaser, stark- och svag-gaser, andra svavelhaltiga gaser, klordioxid, ammoniak, saltsyra med flera.

MISTAB använder sig av moderna beräkningsverktyg bland annat CHEMCAD och besitter ett stort media bibliotek för de flesta industriellt förekommande ämnen och föreningar. Detta tillsammans med vår mångåriga erfarenhet borgar för väl fungerande lösningar med hög tillgänglighet.