Hälsa, säkerhet & miljö

Mill Solutions and Technologies AB, tar ansvar för att verksamheten genomförs på ett sådant sätt att hälsan hos våra kunder, medarbetare och underleverantörer alltid skyddas.

MISTAB planerar verksamheten så att ingen utsätts för skada, sjukdom eller att miljön förorenas. Vi jobbar med ständiga förbättringar inom samtliga områden av vår verksamhet för att verka för en trygg och säker arbetsplats.

För MISTAB betyder Hälsa, Säkerhet och Miljö följande:

  • Att liv, hälsa och säkerhet skyddas hos medarbetare, kunder och underleverantörer.
  • Att miljösäkerheten är i fokus i alla led.
  • Verka för att förbättra den industriella verksamheten för minskad miljöpåverkan och bevarande av den biologiska mångfalden.
  • Verka för ökad social och ekonomisk hållbarhet i vårt arbete.
  • Ha en god planering och beredskap för att förhindra negativa konsekvenser för våra kunder och underleverantörer i vår verksamhet.