Värmeväxlarsystem till ett Nordiskt Sulfatmassabruk

MISTAB har fått förtroendet att leverera en värmeväxlarlösning till ett Nordiskt Sulfatmassabruk. Lösningen innebär att kunden får en med avseende på process och miljö effektiv lösning. En lösning designad från de verkliga behov som kundens process ställer på värmeväxlarkonceptet med ett samtidigt fokus på att lösa ett miljö relaterat problem.I detta fall var vi tvungna att ta hänsyn till en utsatt position ur miljösynpunkt samtidigt som en redundans var önskvärd. Detta löste vi genom en ytterst processnära design.MISTAB tackar för förtroendet.
Örnsköldsvik 190502